Smog w Ostrołęce i regionie

Aktualne pomiary smogu na terenie Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i regionu. Blisko 30 czujników smogu przekazuje dane na żywo. Sensory badają pyły zagrażające zdrowiu ludzi oraz sprawdzają warunki pogodowe. Ogólna jakość powietrza na podstawie danych z czujników podawana jest w europejskiej skali EAQI (European Air Quality Index).

EAQI to międzynarodowy indeks jakości powietrza stosowany w Europie od 2017 roku. Przewidziano w nim sześć poziomów jakości powietrza (od "dobry" do "ekstremalnie zły"). Indeks EAQI opiera się na pięciu kluczowych zanieczyszczeniach, które szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku: pyły zawieszone (PM2,5 i PM10), ozon w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenek azotu (NO2) oraz dwutlenek siarki (SO2).

Nagroda

Serwis o smogu w Ostrołęce i regionie zdobył nagrodę "Local Creative Award" w konkursie Local e-Journalism Awards 2021 za innowacje wprowadzane w portalach internetowych przez lokalnych wydawców.

Ostrołęka

Stare miasto

pl. Bema 1

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 45 µg/m³ 90 proc. normy
PM2.5 31 µg/m³ 124 proc. normy
PM1 18 µg/m³

os. Centrum

ul. Kleeberga 12

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 29 µg/m³ 58 proc. normy
PM2.5 22 µg/m³ 88 proc. normy
PM1 13 µg/m³

os. Sienkiewicza

ul. Sienkiewicza 46

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 33 µg/m³ 66 proc. normy
PM2.5 24 µg/m³ 96 proc. normy
PM1 13 µg/m³

os. Jaracza

ul. Jaracza 5

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 29 µg/m³ 58 proc. normy
PM2.5 25 µg/m³ 100 proc. normy
PM1 µg/m³

os. Psarskiego

ul. Gocłowskiego

Jakość powietrza (EAQI)

Dobra jakość powietrza


Pyły

PM10 34 µg/m³ 68 proc. normy
PM2.5 16 µg/m³ 64 proc. normy
PM1 0 µg/m³

os. Parkowe

ul. Papiernicza 1

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 49 µg/m³ 98 proc. normy
PM2.5 40 µg/m³ 160 proc. normy
PM1 µg/m³

os. Traugutta

ul. Traugutta 1

Jakość powietrza (EAQI)

Dobra jakość powietrza


Pyły

PM10 26 µg/m³ 52 proc. normy
PM2.5 19 µg/m³ 76 proc. normy
PM1 µg/m³

os. Stacja

pl. Dworcowy 4

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 37 µg/m³ 74 proc. normy
PM2.5 28 µg/m³ 112 proc. normy
PM1 17 µg/m³

os. Stacja

ul. Skowrońskiego 8

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 54 µg/m³ 108 proc. normy
PM2.5 45 µg/m³ 180 proc. normy
PM1 µg/m³

os. Leśne

ul. Sosnowa

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 37 µg/m³ 74 proc. normy
PM2.5 27 µg/m³ 108 proc. normy
PM1 17 µg/m³

os. Łazek

ul. Padlewskiego 51b

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 44 µg/m³ 88 proc. normy
PM2.5 32 µg/m³ 128 proc. normy
PM1 19 µg/m³

os. Wojciechowice

ul. Legionowa 17

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 36 µg/m³ 72 proc. normy
PM2.5 29 µg/m³ 116 proc. normy
PM1 µg/m³

os. Wojciechowice

al. Wojska Polskiego 40

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 27 µg/m³ 54 proc. normy
PM2.5 23 µg/m³ 92 proc. normy
PM1 14 µg/m³

Powiat ostrołęcki

Rzekuń

ul. Kościuszki 33

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 65 µg/m³ 130 proc. normy
PM2.5 42 µg/m³ 168 proc. normy
PM1 23 µg/m³

Myszyniec

pl. Wolności 58

Jakość powietrza (EAQI)

Wspaniała jakość powietrza!


Pyły

PM10 4 µg/m³ 8 proc. normy
PM2.5 4 µg/m³ 16 proc. normy
PM1 3 µg/m³

Kadzidło

ul. Kościuszki 15

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 35 µg/m³ 70 proc. normy
PM2.5 21 µg/m³ 84 proc. normy
PM1 10 µg/m³

Kadzidło

ul. Brzozowa 2

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 61 µg/m³ 122 proc. normy
PM2.5 45 µg/m³ 180 proc. normy
PM1 µg/m³

Kadzidło

ul. Słoneczna 2

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 42 µg/m³ 84 proc. normy
PM2.5 35 µg/m³ 140 proc. normy
PM1 µg/m³

Olszewo-Borki

ul. Broniewskiego 13

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 31 µg/m³ 62 proc. normy
PM2.5 24 µg/m³ 96 proc. normy
PM1 13 µg/m³

Ławy

ul. Tęczowa

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!

-

-

-


Pyły

PM10 54 µg/m³ 108 proc. normy
PM2.5 46 µg/m³ 184 proc. normy
PM1 0 µg/m³

Baranowo

ul. Rynek 7

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 56 µg/m³ 112 proc. normy
PM2.5 38 µg/m³ 152 proc. normy
PM1 21 µg/m³

Antonie

ul. Szkolna 1

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 41 µg/m³ 82 proc. normy
PM2.5 29 µg/m³ 116 proc. normy
PM1 17 µg/m³

Nowa Wieś

ul. Szkolna 1a

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 38 µg/m³ 76 proc. normy
PM2.5 29 µg/m³ 116 proc. normy
PM1 16 µg/m³

Ołdaki

Ołdaki 8a

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 27 µg/m³ 54 proc. normy
PM2.5 22 µg/m³ 88 proc. normy
PM1 µg/m³

Białusny Lasek

gm. Myszyniec

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 42 µg/m³ 84 proc. normy
PM2.5 32 µg/m³ 128 proc. normy
PM1 µg/m³

Różan i okolice

Różan

pl. Obrońców Różana 4

Jakość powietrza (EAQI)

Przeciętna jakość powietrza


Pyły

PM10 37 µg/m³ 74 proc. normy
PM2.5 22 µg/m³ 88 proc. normy
PM1 11 µg/m³

Różan

ul. Warszawska 42

Jakość powietrza (EAQI)

Zła jakość powietrza!


Pyły

PM10 44 µg/m³ 88 proc. normy
PM2.5 32 µg/m³ 128 proc. normy
PM1 µg/m³

Kaszewiec

gm. Różan

Jakość powietrza (EAQI)

Dobra jakość powietrza


Pyły

PM10 22 µg/m³ 44 proc. normy
PM2.5 13 µg/m³ 52 proc. normy
PM1 5 µg/m³

Dyszobaba

gm. Różan

Jakość powietrza (EAQI)

Wspaniała jakość powietrza!


Pyły

PM10 19 µg/m³ 38 proc. normy
PM2.5 10 µg/m³ 40 proc. normy
PM1 6 µg/m³

Załuzie

gm. Różan

Jakość powietrza (EAQI)

Dobra jakość powietrza


Pyły

PM10 21 µg/m³ 42 proc. normy
PM2.5 13 µg/m³ 52 proc. normy
PM1 5 µg/m³

Guty Duże

gm. Czerwonka

Problemy techniczne

Nie udało się nam pobrać danych z tego czujnika. Sensor nie działa.

Jak mierzymy

Wartości smogu są miarodajne dla terenu w promieniu około jednego kilometra od miejsca instalacji czujnika. Im więcej czujników w danym rejonie, tym bardziej dokładny jest pomiar. W Ostrołęce obecnie znajduje się dziewięć czujników, które zostały umieszczone w różnych częściach miasta i zostały zainstalowane przez różne podmioty. W Rzekuniu, Olszewie-Borkach, Kadzidle, Baranowie i Czarni funkcjonuje obecnie po jednym czujniku smogu, które zostały zamontowane na budynkach urzędów gmin. W powiecie ostrołęckim wyróżnia się Myszyniec, w którym obecnie działają dwa czujniki smogu: jeden na budynku urzędu miejskiego oraz drugi na elewacji Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Na podstawie danych przekazywanych przez czujniki smogu obliczany jest ogólny wskaźnik jakości powietrza w międzynarodowej skali EAQI. Przewidziano w nim sześć stopni jakości powietrza: dobry, dostateczny, umiarkowany, zły, bardzo zły i ekstremalnie zły. EAQI został wprowadzony w 2017 roku i zastąpił poprzedni indeks CAQI. W różnych opracowaniach popularne są także inne indeksy, np. Polski Indeks Jakości Powietrza, którym posługuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jest on nieco mniej restrykcyjny niż EAQI. Na naszej stronie wykorzystujemy międzynarodowy indeks jakości powietrza EAQI, który staje się powoli standardem na naszym kontynencie.

Bez względu na producenta czujnika, na naszej stronie wszystkie dane wyświetlane są w ujednoliconej skali EAQI, dzięki czemu porównanie wartości z poszczególnych sensorów nie sprawia żadnego problemu.

W zależności od lokalizacji do czynienia mamy z różnymi czujnikami. Pierwszy czujnik smogu z danymi na żywo w Ostrołęce pojawił się w grudniu 2017 roku i został zamontowany na oknie redakcji Mojej Ostrołęki". Dzięki kampaniom społecznym przybywało czujników oraz firm, które je produkują. Powstały także oddolne inicjatywy, dzięki którym czujniki smogu pojawiły się na prywatnych posesjach.

W Ostrołęce i powiecie ostrołęckim wykorzystywane są urządzenia firm Airly, Syngeos i LookO2. W regionie działają także czujniki dostarczone w ramach ogólnopolskich projektów: Teraz Mazowsze i Edukacyjna Sieć Antysmogowa oraz czujniki zakupione przez prywatne osoby, które włączone zostały do projektu World Air Quality Index (WAQI). W naszym regionie (Guty Duże k. Różana) znajduje się także stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), która jako jedyna, oprócz pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, sprawdza poziom ozonu (O3), dwutlenku azotu (NO2) oraz dwutlenku siarki (SO2).

Co mierzymy

W zależności od producenta czujnika, zbierane są różne dane:
- pyły zawieszone PM2.5, PM10 i PM1,
- ozon w warstwie przyziemnej (O3),
- dwutlenek azotu (NO2),
- dwutlenek siarki (SO2).

Niektóre z czujników przekazują także dane pogodowe: temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.

Bądź na bieżąco

Nasz smogowy serwis korzysta z wielu źródeł danych., które przetwarzamy do ujednoliconej skali EAQI. Poniżej znajdziesz odnośniki do serwisów, map i aplikacji mobilnych producentów czujników smogu, z których danych korzystamy.

  1. Mapa na stronach airly.eu
  2. Mapa na stronach lookO2.com
  3. Mapa na stronach syngeos.pl
  4. Mapa na stronach NASK
  5. Mapa na stronach World Air Quality (Index)
  6. Mapa na stronach Oddychaj na Mazowszu
  7. Aplikacje mobilne (Android i iOS).
Legenda

W zależności od danych z czujników w tabelach z danymi wyświetlić mogą się następujące opisy mówiące o jakości powietrza.

Wspaniała jakość powietrza!

Dobra jakość powietrza

Przeciętna jakość powietrza

Zła jakość powietrza!

Bardzo zła jakość powietrza!

Ekstremalnie zła jakość powietrza!

Jakość powietrza poza skalą EAQI!

Mapa z danymi na żywo

Realizacja: PRO-NET